Pimpinan UPT Bahasa

Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.

Kepala UPT Bahasa Universitas Lampung ( April 2023-Sekarang)
The Head of the Language Center of Lampung University (April 2023 – Present).

– – – – –

Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd. ( April 2023 - Sekarang)

Dr. Muhammad Sukirlan, M.A. (2016 - 6 April 2023)

Dr. Muhammad Sukirlan, M.A.

Drs. Deddy Supriady, M.Pd. (2008-2016)

Drs. Deddy Supriady, M.Pd.

Drs. Muhammad Sukirlan, M.A. (2000-2008)

Drs. Muhammad Sukirlan, M.A.

Ir. Tagor Lubis, M.S. (1997-2000)

Ir. Tagor Lubis, M.S.

Prof. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D. (1993-1997)

Prof. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D.

Dra. Rosita Simbolon, M.A. (1989-1993)

Dra. Rosita Simbolon, M.A.

Drs. Badri Nawar, M.A. (1985-1989)

Drs. Badri Nawar, M.A.